Utö vattenandelslag

 

Utön vesiosuuskunnan toiminta-ajatus on tuottaa ja jakaa mahdollisimman edullisesti puhdasta juomavettä Utössä sekä vähentää Itämeren ympäristöhaittoja puhdistamalla jätevedet hyväksyttyjen normien mukaisesti.

Osuuskunta muodostettiin 2007 puolustusvoimien luopuessa Utön linnakkeesta. Ensimmäinen varsinainen toimintavuosi oli 2010. Osuuskunnalla on 37 jäsentä ja se tuottaa noin 4000 m3 juomavettä vuodessa. Juomavesi tehdään poistamalla suolaa merivedestä. Jätevesi puhdistetaan kemiallisesti ja biologisesti bioroottorilla. Lisää yksityiskohtia osuuskunnasta on vuosikertomuksissa.

Tietoja vesiosuuskunnista yleensä ja mm. toimintaa koskevista laeista ja asetuksista on saatavissa oheisesta linkistä.

Utö vattenandelslags verksamhetside är att till så låga kostnader som möjligt producera och distribuera rent dricksvatten på Utö samt minska miljöskador på Östersjön genom att rena avfallsvattnet inom fastslagna normer.

Andelslaget bildades 2007 då försvarsmakten lade ned fortet på Utö. Det första egentliga verksamhetsåret var 2010. Andelslaget har 37 medlemmar och producerar ca 4000 m3 rent dricksvatten per år. Vattnet produceras genom att avsalta havsvatten. Avfallsvattnet renas kemiskt och biologiskt med biorotor. Fler detaljer om andelslaget finns i årsberättelserna.

Information om vattenandelslag i allmänhet och bl.a. lagar och förordningar som berör verksamheten kan fås via länken nedan.

Länk: Vattenandelslagets ABC - Linkki: Vesiosuuskunnan ABC

http://www.ymparisto.fi/fi-FI


KONTAKTER / YHTEYSTIEDOT


Dricksvattenfrågor/Juomavesiasiat:

Ismo Willström, Utön Ilwes

tel: 040-8376373,   e-post: ismo.willstrom@gmail.com

Willström gör också rörarbeten och bl.a. tömmer vid behov vattenledningarna för vintern

Willström tekee myös putkitöitä ja mm. tarvittaessa tyhjentää talovesijohdot talveksi


Avfallsvattenfrågor/Jätevesiasiat:

Anssi Saarinen

tel: 0400-782463,   e-post: anssi.saarinen@icloud.com

Saarinen sköter också Utös hushållsavfallsfrågor/Saarinen hoitaa myös Utön talousjäteasiat


Fakturering- och administrativa frågor/Laskutus- ja hallintoasiat:

Marina Fagerlund, Memera Kb

tel: 02-2116305, e-post: marina.fagerlund@memera.fi


Utvecklings- och avtalsfrågor/Kehitys- ja sopimusasiat:

Mats Bergman, ordförande/puheenjohtaja

tel: 040-5516456,   e-post: mats.bergman@uto.fi